Biblioteka PWSZ w NysieCelem kursu jest zapoznanie studentów PWSZ w Nysie z funkcjonowaniem Biblioteki Uczelnianej oraz zasadami korzystania z jej zasobów i usług.